Avem un grup de chat pe WhatsApp si Telegram

Un punct de vedere care mi se pare just, venit din Australia

Fragment din discursul premierului Australiei, Kevin Rudd, cu privire
la problema imigranţilor şi a obiceiurilor lor. Am redat textul aşa cum
l-am primit, pe mail, de la un bun prieten, cu traducere în româneşte
pentru cei care nu înţeleg foarte bine engleza.

“IMMIGRANTS, NOT AUSTRALIANS, MUST ADAPT. Take It Or Leave It. I am
tired of this nation worrying about whether we are offending some
individual or their culture. Since the terrorist attacks on Bali , we
have experienced a surge in patriotism by the majority of Australians.

“IMIGRANTII SI NU AUSTRALIENII TREBUIE SA SE ADAPTEZE. Asta e, va
convine sau nu. Sunt satul de ingrijorarea acestei natiuni in privinta
ofensarii unor indivizi sau a culturii acestora. De la atacul terorist
din Bali incoace suntem martorii unui val de patriotism venit din partea
majoritatii australienilor.

This culture has been developed over two centuries of struggles,
trials and victories by millions of men and women who have sought
freedom’

Aceasta cultura s-a creat in peste doua secole de zbateri, incercari si
victorii a milioane de barbati si femei in cautarea libertatii.

We speak mainly ENGLISH, not Spanish, Lebanese, Arabic, Chinese,
Japanese, Russian, or any other language. Therefore, if you wish to
become part of our society, learn the language!

Vorbim mai cu seama ENGLEZA, nu spaniola, libaneza, araba, chineza,
japoneza, rusa sau orice alta limba. In consecinta, daca doriti sa fiti
parte a acestei societati, invatati limba!

Most Australians believe in God. This is not some Christian, right
wing, political push, but a fact, because Christian men and women, on
Christian principles, founded this nation, and this is clearly
documented. It is certainly appropriate to display it on the walls of
our schools. If God offends you, then I suggest you consider another
part of the world as your new home, because God is part of our culture.

Majoritatea australienilor cred in Dumnezeu. Asta nu e vreo aripa
crestina de dreapta sau o presiune politica, ci un fapt, intrucat
barbati si femei de credinta crestina, pe principii crestine, au fondat
aceasta natiune, ceea ce este clar documentat. E cu siguranta adecvat a
se afisa asta pe peretii scolilor noastre. Daca Dumnezeu este o ofensa
pentru voi, va sugerez sa considerati o alta parte a lumii ca fiind casa
voastra, intrucat Dumnezeu este parte a culturii noastre.

We will accept your beliefs, and will not question why. All we ask is
that you accept ours, and live in harmony and peaceful enjoyment with
us.

Vom accepta credintele voastre fara a va intreba de ce. Tot ce va cerem
este sa o acceptati pe a noastra si sa traiti cu noi in armonie si
bucurie pasnica.

This is OUR COUNTRY, OUR LAND, and OUR LIFESTYLE, and we will allow you
every opportunity to enjoy all this. But once you are done complaining,
whining, and griping about Our Flag, Our Pledge, Our Christian beliefs,
or Our Way of Life, I highly encourage you take advantage of one other
great Australian freedom, ‘THE RIGHT TO LEAVE’.

Aceasta este PATRIA NOASTRA, PAMANTUL NOSTRU si STILUL NOSTRU DE VIATA
si va vom permite orice oportunitate pentru a va bucura de toate
acestea. Dar imediat ce incetati a va mai plange, vaita si ingrozi de
Steagul nostru, de Onoarea noastra, de crezul nostru Crestin, de Stilul
nostru de Viata, va recomand cu caldura sa profitati de o alta mare
liberatate australiana, LIBERATATEA DE A PLECA.

If you aren’t happy here then LEAVE. We didn’t force you to come here.
You asked to be here. So accept the country YOU accepted.”

Daca nu sunteti fericiti aici, atunci PLECATI. Nu v-am obligat noi sa
veniti aici. Voi ati solicitat sa fiti aici. Asadar, acceptati tara pe
care VOI ati dorit-o.”

Prime Minister Kevin Rudd – Australia

Acest articol a fost preluat de pe acest blog: http://morar.catavencu.ro/2009/04/01/un-punct-de-vedere-care-mi-se-pare-just-venit-din-australia/

Comentarii